ТОРОРАЗПРЪСКВАЩИ РЕМАРКЕТА

тороразпръскващи ремаркета

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

КОСАЧКИ

косачка -enorossi

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

 

СЕНОСЪБИРАЧИ И СЕНООБРЪЩАЧИ 

 сеносъбирачи и сенообръщачи

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

СЛАМОПРЕСИ

сламопреси

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

 

ФОЛИРАЩИ МАШИНИ

фолиращи машини

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

МИКСEР ВАГОНИ “TATOMA”

 хоризонтални миксер вагони серия МТ без фреза

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

 

СЛАМОРЕЗАЧКИ “ТАТОМА”

 сламорезачка за постелка за пилета

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

 

Животновъдството е един от най-важните сектори в иконимиката на много държави. Благодарение на климатът, природните дадености и релефът, в България се създават благоприятни условия за развитието на животновъдството.

Използването на иновативна и качествена техника при отглеждането на животни е ключово за повишаване на конкурентоспособността на стопанството и създаването на по-добри условия при отглеждането на животните.

Ние можем да ви предложим голямо разнообразие от качествена техника за животновъдство, с която да подобрите работния процес във вашата ферма. Повишете рентабилността и намелете производствените разходи!

Предлагаме ви голямо разнообразие от машини за животновъдство с отлично качество като тороразпръскващи ремаркета, косачки, сеносъбирачи и сеообръщачи, сламопреси, фолиращи машини, миксер вагони и сламорезачки.