Политика за обработка на лични данни, съгласно GDPR и Политика за бисквиткиВашата сигурност е важна за нас. С цел да сме максимално прозрачни по отношение на обработването на личните Ви данни създадохме този документ. Чрез него може да се информирате за личните данни, които събираме, кой и как ще ги обработва, за какво ги използваме, за колко време ще ги съхраняваме и какви мерки за защита сме предприели, за да ги пазим. Политиката се прилага във връзка с функционирането на сайта: https://agroin.eu/

За нас
Администраторът на данни е https://agroin.eu/ и като такъв отговаря за обработването и съхранението на личните Ви данни съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (Общия регламент за защита на личните данни) и българското законодателство.

Събиране и обработване на лични данни
https://agroin.eu/ събира и обработва Вашите лични данни, когато използвате формата за контакт на сайта на https://agroin.eu/.
Всички данни, които предоставяте на https://agroin.eu/ служат само и единствено, за да Ви предоставим максимално качествено обслужване.

Видове лични данни, които обработваме
Когато решите да използвате формата за контакт, която ще откриете на сайта на https://agroin.eu/, е необходимо да ни предоставите: Вашите имена, e-mail адрес и телефон за контакт.

Основание за обработване на личните Ви данни
Личните данни се събират и обработват съгласно основанията, предвидени в Общия регламент за защита на личните данни. Чл. 6, пар. 1, б. „б“ от Общия регламент за защита на личните данни – „обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор“. Това са случаите на обработка на лични данни (три имена, имейл адрес, телефон за контакт) при използването на контактната форма. Чл. 6, пар. 1, б. „е“ от Общия регламент за защита на личните данни – „обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете“. В определени случаи могат да се обработват лични данни (електронен адрес, имена, телефон за връзка,) на основание легитимни интереси, като Дружеството се съобразява с ограниченията на Общия регламент за защита на личните данни, при обработване на такова основание. Чл. 6, пар. 1, б. „а“ от Общия регламент за защита на личните данни – „субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели“.

Какво означава, когато сайтът използва „Бисквитки”?
Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър или твърд диск при посещение на сайтове, включитлено и при посещение на https://agroin.eu/. Тяхната цел е да запомнят устройството, което използвате и Вашите действия на сайта – това дава възможност при последващо влизане на сайта устройството и Вашите предпочитания да бъдат разпознати. Отказът от бисквитки обаче може да промени коректното и пълно визуализиране на функциите на https://agroin.eu/ за Вас. В случай, че желаете да направите промяна относно използването на Вашите бисквитки можете да го направите чрез настройките на браузъра – той Ви позволява да ги приемете изцяло, да ги изтриете или да ги блокирате.

Какви данни се събират чрез използването на Бисквитките?
Когато използваме нашите бисквитки ние получаваме IP-адреса на устройството, което използвате, когато посещавате уебсайта. IP-адресът, номерът на устройство, операционната система, доставчикът на интернет, времето на посещението, референтният URL адрес и данни за местоположение спрямо използваното устройство, гарантират функционалността на уебсайта, за целите на сигурността и за извършване на диагностика.

Дата: 05.01.2016